AGEL SK Cover

O spoločnosti

AGEL SK


,

web: www.agelsk.sk


O spoločnosti

Spoločnosť AGEL  - patrí medzi najúspešnejších súkromných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v strednej Európe, - prevádzkuje nemocnice, ambulancie, polikliniky, distribučné spoločnosti, pod skupinu spadá  sieť akreditovaných zdravotníckych laboratórií, ústavných a verejných lekární v Českej republike a na Slovensku, - spoločnosť oslávila 26 rokov od svojho vzniku, - súčasťou skupiny je viac ako 11 000 zamestnancov, - zamestnáva množstvo renomovaných odborníkov a špecialistov, disponuje moderným prístrojovým vybavením, - investície do zdravotníckych zariadení na Slovensku sa v minulom roku pohybovali vo výške viac ako 1,4 milióna EUR, pričom každoročne hovoríme o stúpajúcej tendencii. - Na Slovensku pôsobí od roku 2006 prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti AGEL SK, prevádzkuje deväť nemocníc, pracovnú zdravotnú službu a ďalšie spoločnosti, ktoré súvisia s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.   Naše priority - Pacient na prvom mieste. - Zamestnanci sú hlavným potenciálom. - Kvalita – bezpečná a kvalitná zdravotná starostlivosť.  - Komplexnosť liečebnej starostlivosti prepojená na špičkové centrá a odborníkov. - Podpora VEDY, VÝSKUMU a VZDELÁVANIA. - Intenzívna spolupráca so ŠKOLAMI a UNIVERZITAMI. Medzi hlavné benefity patria - zázemie silnej a dynamicky sa rozvíjajúcej spoločnosti, - profesionálny prístup a prostredie pre kvalitnú a odbornú prácu, - prepracovaný systém vzdelávania, možnosť zvyšovania svojej odbornosti a možnosť ďalšieho profesionálneho rozvoja, - prepracovaný systém firemných benefitov, - možnosť účasti na výskumných a vzdelávacích akciách, - ponuka sociálnych a spoločenských akcií pre zamestnancov ako napr. Detský tábor AGEL, dni otvorených dverí, športové podujatia a rekondičné pobyty. - uplatnenie vo viacerých regiónoch na Slovensku.

Najnovšie ponuky spoločnosti AGEL SK

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.