Accenture Cover

O spoločnosti

Accenture


,


O spoločnosti

Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti digitálnych a cloudových riešení a bezpečnosti.  Venujeme sa tvorbe stratégií a poradenstvu, interaktívnym, technologickým a prevádzkovým službám, v ktorých uplatňujeme naše bohaté skúsenosti a špecializáciu vo viac ako štyridsiatich odvetviach a to všetko s podporou najväčšej siete Advanced Technology a Intelligent Operations centier na svete.  Každý deň pomáha našich 506 000 zamestnancov plniť naše záväzky súvisiace s technológiami a ľudskou vynaliezavosťou, poskytujúc služby klientom vo viac ako 120 krajinách.  Silu zmeny využívame na vytváranie hodnôt pre našich klientov, ľudí, akcionárov, partnerov a komunity, s ktorými zdieľame spoločný úspech. Na Slovensku pôsobíme od roku 1992 a zamestnávame približne 2000 ľudí v Bratislave a v Košiciach.  Navštívte nás na accenture.com.

Najnovšie ponuky spoločnosti Accenture