Alpha medical, s. r. o. Cover

O spoločnosti

Alpha medical, s. r. o.


,

web: http://www.alphamedical.sk


O spoločnosti

Alpha medical je popredný poskytovateľ služieb laboratórnej medicíny a prevádzkovateľom siete genetických a hematologických ambulancií na Slovensku. Diagnostické služby poskytuje v odboroch klinická biochémia, hematológia, transfuziológia, imunológia, alergológia, klinická mikrobiológia, patologická anatómia a lekárska genetika. Od apríla 2017 je súčasťou medzinárodnej spoločnosti UNILABS, ktorá je európskym lídrom v lekárskej diagnostike .

Najnovšie ponuky spoločnosti Alpha medical, s. r. o.