Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany Cover

O spoločnosti

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany


Komenského 215, Sučany 038 52

web: www.gbas.sk

email:


O spoločnosti

Bilingválne gymnázium Milana Hodžu v Sušanoch je štátne gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Žilina. Štúdium je päťročné, výchova a vzdelávanie sa realizuje bilingválne, druhým vyučovacím jazykom je angličtina. V anglickom jazyku sa vyučujú všetky povinné akademické predmety od prvého ročníka. Vzdelávanie sa realizuje podľa zahraničného programu na základe medzinárodnej dohody medzi slovenskou (MŠ SR) a britskou stranou (Britská rada).

Najnovšie ponuky spoločnosti Bilingválne gymnázium Milana Hodžu, Sučany

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.