DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n. o. Cover

O spoločnosti

DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n. o.


Krajné 292, Krajné 91616

web: www.adonis-no.sk

email:


O spoločnosti

DSSa zariadenie pre seniorov Adonis, n.o. je nezisková organizácia poskytujúca pomoc osobám, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby, taktiež poskytujúca sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržbu bielizne, šatstva a kultúrnu a záujmovú činnosť pre klientov zariadenia.

Najnovšie ponuky spoločnosti DSS a zariadenie pre seniorov Adonis, n. o.

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.