Aplikačný inžinier - HMH, s.r.o. Cover

Pracovná pozícia

Aplikačný inžinier

ID ponuky: 48711

Referenčný kód: cc799433


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 1 600 do 2 300 EUR mesačne

Dohodnutá mzda môže byť vyššia a dohaduje sa individuálne v závislosti od skúseností a schopností kandidáta.

Náplň práce

Aplikačný inžinier prepája vývoj našich systémov a zariadení s praxou. Za týmto účelom zastáva tieto role: - Analytik - analyzuje a odovzdáva informácie o konkrétnych rušňoch a ich špecifikách kolegom z vývoja ako nepostrádateľný vstup pre vývoj - Tvorca - určuje koncepciu zasadenia našich systémov/ zariadení do konkrétnej rady rušňov - Konzultant - je podporou kolegom na obchodnom oddelení a našim partnerom v otázkach aplikácie a integrácie našich systémov a zariadení - Školiteľ a mentor - pri prvom oživení prototypu odovzdáva know-how servisným technikom - Dokumentátor - tvorí technickú dokumentáciu pre aplikáciu našich systémov/ zariadení - Tester - realizuje základné testovanie prototypov - Projektový manažér - plánuje a vedie zverené projekty k ich úspešnej realizácii

Požiadavky na uchádzača

  • Počet rokov praxe: 1
  • Požadované jazyky a úroveň: angličtina (pokročilý)
  • - Prehľad v technológiách a súčiastkovej základni používanej v mikroprocesorových elektronických zariadeniach a systémoch. - Znalosti v oblasti informatiky a mikroprocesorových systémov - Znaslosti v oblasti aplikácie mikroprocesorových systémov. - Schopnosť efektívne, štruktúrovane a prehľadne tvoriť technickú a projektovú dokumentáciu. - Odborná spôsobilosť v súlade s vyhláškou 508/2009 z.z. na úrovni §21 Samostatnosť a zodpovedný prístup k práci (precíznosť) Analytické myslenie Schopnosť spolupracovať a vytvárať konštruktívne a funkčné vzťahy (interne aj externe)

Benefity

Piliere spolupráce: - rozvoj a rast - sloboda a zodpovednosť - osobný prístup - atmosféra v práci

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@