HRcomm Cover

O spoločnosti

HRcomm


,

web: http://www.hrcomm.sk


O spoločnosti

HRcomm je najvýznamnejšie profesionálne združenie v oblasti HR na Slovensku. Združuje viac ako 156 spoločností z rôznych sektorov ako výroba, TELCO, finančníctvo a poisťovníctvo, FMCG, energetika, stavebníctvo prostredníctvom HR riaditeľov a manažérov HR oddelení.  Našim cieľom je aktívne prispievať k zvyšovaniu profesionálnej úrovne HR na Slovensku. Svojimi aktivitami poskytujeme svojim členom jedinečnú príležitosť na zdieľanie najlepších praktík a inšpirácií prostredníctvom workshopov, odborných seminárov a konferencií, ktoré pripravujeme. Podporujeme projekty, ktoré napomáhajú komunite prehlbovať vedomosti a prinášajú úspešné riešenia. Sme plnoprávny člen a jediný zástupca Slovenska v Európskej asociácii personálneho manažmentu (EAPM) a Svetovej federácie asociácií personálneho manažmentu (WFPMA).

Najnovšie ponuky spoločnosti HRcomm