Považský cukor a.s. Cover

O spoločnosti

Považský cukor a.s.


Cukrovarská 311/9, Trenčianska Teplá 914 11

web: www.nordzucker.sk

email:


O spoločnosti

V roku 1900 bol položený základný kameň fabriky vtedy ešte Považského cukrovaru a už v nasledujúcom roku sa uskutočnila prvá cukrovarní­cka kampaň. Počas vyše 100 rokov cukrovar prešiel rôznymi organizačnými zmenami a súčasne došlo aj k postupnému zvyšovaniu kapacity. V začiatkoch existencie cukrovar zamestnával 66 stálych zamestnancov a 84 nájomných robotní­kov. Počas kampane počet robotní­kov stúpol na 700. V súčasnosti pracuje v cukrovare 179 stálych zamestnancov. Považský cukor a.s. ako prvý na Slovensku začal v roku 2005 s delenou kampaňou. 60 % ťažkej šťavy spracuje cukrovar v jesennej kampani bežného roka a 40 % v jarnej ťažkoštiavnej kampani nasledujúceho roka. Spoločnosť Považský cukor a.s., je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Nordzucker AG, so sídlom Küchenstrasse 9, Braunschweig, SRN, ktorá je jej majoritným akcionárom.

Najnovšie ponuky spoločnosti Považský cukor a.s.

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.