Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Cover

O spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.


,


O spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. je špecializovaná banka pre oblasť financovania bývania. Sme renomovaná banka s vysokým kreditom na trhu a u verejnosti. Poskytujeme stavebné sporenie a úvery so zvýhodnenými podmienkami, čím zlepšujeme kvalitu bývania obyvateľstva na Slovensku. V spolupráci s vybranou zmluvnou poisťovňou klientom sprostredkujeme aj výhodné poistenie nehnuteľnosti, poistenie úveru, životné a pohrebné poistenie.

Najnovšie ponuky spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.