Prvá stavebná sporiteľňa, a.s. Cover

O spoločnosti

Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.


,


O spoločnosti

PSS je relevantný partner v oblasti riešenia financovania bývania. Sme renomovaná banka s vysokým kreditom na trhu a u verejnosti. Poskytujeme stavebné sporenie a úvery so zvýhodnenými podmienkami, čím zlepšujeme kvalitu bývania obyvateľstva na Slovensku. V spolupráci s poisťovňou UNIQA klientom sprostredkujeme aj výhodné poistenie nehnuteľnosti, poistenie úveru, komplexné životné a pohrebné poistenie.

Najnovšie ponuky spoločnosti Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.