Lekár bez špecializácie - Svet zdravia, a.s Cover

Pracovná pozícia

Lekár bez špecializácie

ID ponuky: 47664

Referenčný kód: a1df6d48


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 1 140 EUR mesačne

Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finančné ohodnotenie pracovného nasadenia

Náplň práce

Lekár bez špecializácie, absolvent všeobecného lekárstva alebo lekár zaradený do špecializačnej prípravy na pracoviskách :oddelenie gynekológia a pôrodníctvooddelenie neonatológieoddelenie vnútorného lekárstvaoddelenie chirurgiedialyzačné stredisko pracuje ako lekár bez kvalifikácie pod dohľadom a riadi sa pokynmi kvalifikovaného lekára, garanta a primára oddelenia. Poskytuje a zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v súlade s koncepciou daného odboru na svojom úseku.

Požiadavky na uchádzača

  • - Počítačová gramotnosť - Organizačné a riadiace schopnosti - Cieľavedomosť, chuť a ochota rozvíjať sa a zdokonaľovať v danom odbore. Starostlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup , dodržiavanie pravidiel, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority.

Benefity

Spolupráca s uznávanými odborníkmi. Atraktívne pracovné prostredie. Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov Spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku Rôzne druhy nepeňažných benefitov a tímbildingových aktivít

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@