Lekár špecialista v odbore neurológia - Nemocnica Topoľčany - Svet zdravia, a.s Cover

Pracovná pozícia

Lekár špecialista v odbore neurológia - Nemocnica Topoľčany

ID ponuky: 54967

Referenčný kód: 453ad6b8


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 2 329 EUR mesačne

Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania a profilu kandidáta. Pracovné nasadenie oceňujeme formou osobného príplatku.

Náplň práce

V našom špecializovanom odborne erudovanom a skúsenom tíme lekárov privítame nového člena, ktorý bude pracovať na pracovisku ako samostatný lekár s kvalifikáciou a od ktorého očakávame: - zabezpečovanie komplexnej zdravotnej starostlivosti v súlade s koncepciou daného odboru, v súlade s platnými právnymi predpismi, etickým kódexom zdravotníckeho pracovníka a ohľadom na práva pacienta; - poskytovanie a zabezpečovanie konziliárnej zdravotnej starostlivosti; - vykonávanie odbornej diagnostickej a preventívno-liečebnej činnosti v danom odbore; - zabezpečovanie diagnostiky a medikamentóznej liečby pacientov na zverenom oddelení; - riadne vedenie zdravotnej dokumentácie; - efektívne využívanie svojho pracovného času. Neurologické oddelenie poskytuje komplexnú diagnostickú a liečebno – preventívnu starostlivosť pre dospelých pacientov v regióne Topoľčany. Hlavnou náplňou práce neurologického oddelenia je diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba pacientov: - s náhlou cievnou mozgovou príhodou, - ochorením centrálneho a periférneho nervového systému, - degeneratívným a demyelizačným ochorením nervového systému, - nádorovým ochorením nervového systému, - záchvatovým ochorením – epilepsia, - závraty rôznej etiológie, - nervovo – svalovým ochorením, ochorenia miechy, - vertebrogénnym ochorením, - neurologické poškodenia pri interných, reumatických, onkologických ochoreniach.

Požiadavky na uchádzača

  • - Kandidát by mal mať ukončenú špecializačnú prípravu v špecializačnom odbore neurológia. Nesmú mu chýbať komunikačné zručnosti, cieľavedomosť, chuť a ochota rozvíjať sa a zdokonaľovať v danom odbore. Mal by mať zmysel pre zodpovednosť, mal by byť schopný samostatne a efektívne riešiť kritické situácie

Benefity

Benefity Nespájame svoju identitu len s prácou. Našim zamestnancom ponúkame výhody s prihliadnutím na tie najvyššie životné hodnoty. Našou najvyššou prioritou je Vaše ZDRAVIE, poskytujeme celoročnú zdravotnú starostlivosť pre Vás a Vašich blízkych. Podporujeme RODINU možnosťou využitia detského letného tábora, účasti na akciách ku MDD či na Mikuláša. Môžete využiť plne hradený deň voľna na 1. deň v škole prváčika či home office. Budujeme TÍMOVOSŤ na športových dňoch a teambuildingoch. Podporujeme KULTÚRU a slovenské divadlá. Podporujeme zdravý životný štýl a športovcov. Čaká na Vás množstvo ďalších výhod.

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@