Svet zdravia Cover

O spoločnosti

Svet zdravia


Hodská 373/88, Galanta-Hody


O spoločnosti

Liečiť a pomáhať, to si vyžaduje veľkých ľudí, s ktorými spoločne budujeme lepšie zdravotníctvo na Slovensku. • Investujeme, inovujeme a zavádzame nové procesy. • K pacientom pristupujeme zodpovedne a s rešpektom. • Neustále zvyšujeme bezpečnosť a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. • Staráme sa o odborný rozvoj našich zamestnancov. Rozvíjame dopravnú zdravotnú službu, ako kľúčovú výhodu siete. NEMOCNICE SVET ZDRAVIA Spoločnosť Svet zdravia, a. s. pôsobí na Slovensku od roku 2006. Sme  prevádzkovateľom 17 regionálnych nemocníc. Naším poslaním je, aby ľudia na Slovensku mali prístup k zdravotnej starostlivosti novej generácie.  Vytvárame Svet zdravia - sieť nemocníc, kde je pacient centrom našej pozornosti. Svet zdravia tvorí vyše 6000 našich kolegov. Neustále však hľadáme profesionálov, ktorí sa chcú stať súčasťou pozitívnej zmeny v slovenskom zdravotníctve. POLIKLINIKY PRO CARE Spoločnosť ProCare a. s. pôsobí na Slovensku od roku 2007 a tvorí ju sieť 12 polikliník.  ProCare tvorí tím profesionálov, odborníkov. Odbornosť a ľudský prístup je vždy na prvom mieste.  Naše Polikliniky majú najmodernejšie technické vybavenie a príjemné estetické prostredie. Využite príležitosť získať stabilnú prácu v moderných nemocniciach, zaujímavé profesionálne uplatnenie, atraktívne ohodnotenie, možnosť osobného rastu a ďalšieho vzdelávania. Spolu tvoríme lepší tím.

Najnovšie ponuky spoločnosti Svet zdravia

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.