Referent finančného oddelenia - Volkswagen Group Services, s.r.o. Cover

Pracovná pozícia

Referent finančného oddelenia

ID ponuky: 47394

Referenčný kód: bfe47532


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 1 101 EUR mesačne

priemerné mzdové ohodnotenie s benefitmi od 1460 € Brutto/mesačne

Náplň práce

Nákup: • príprava podkladov na výber vhodných dodávateľov a zaslanie zadania pre dodávku tovaru/služby • vyhodnotenie výberového konania a odporučenie dodávateľa vedeniu • správa systému objednávok Fakturácia • Vyhotovovanie a spracovanie vyšlých faktúr, dobropisov a ťarchopisov na základe uzatvorených zmlúv • Vedenie evidencie vyšlých FA a ich úhrad • Zasielanie vyšlých FA odberateľom Treasury • Príprava došlých FA na úhradu, kontrola ich úhrad • Vedenie evidencie došlých FA a ich úhrad • zadávanie platobných príkazov (úhrada FA v online bankingu) na schválenie konateľom spoločnosti • zastupovanie v správe hlavnej a vedľajšej pokladnice v domácej mene • sledovanie platobnej disciplíny odberateľov a dodávateľov • vyhodnocovanie cash-flow • správa bankových účtov spoločnosti, podieľanie sa na vypracovaní smerníc týkajúcich sa témy treasury Správa zmlúv • Správa katastra dodávateľských a odberateľských zmlúv • Vyhotovovanie a pripomienkovanie zmlúv • Sledovanie platnosti, predlžovanie platnosti zmlúv Vozový park - Podpora pri správe vozového parku (outsourcing), koordinácia škodovej komisie. Účtovníctvo - Podpora účtovného oddelenia (outsourcing) pri mesačnej uzávierke • Spracovanie došlých faktúr (príprava na zaúčtovanie - predkontácia, NS) • príprava iných podkladov na zaúčtovanie (bankové výpisy, pokladničné doklady, výdajky) • Sumarizovanie a kontrola dokladov k výdajom zo zálohy jednotlivých NS • Komunikovanie s odberateľmi a dodávateľmi, riešenie prípadných nezrovnalostí na dokladoch • Evidovanie a archivovanie kópií dokladov • Kontrola správnosti vyúčtovania služobných ciest Ostatné činnosti: Korešpondencia, tvorba prezentácií, finančných analýz

Požiadavky na uchádzača

  • Požadované jazyky a úroveň: nemčina (pokročilý)
  • - dôslednosť - zodpovednosť, spoľahlivosť - analytické myslenie - komunikatívnosť - dodržiavanie termínov a dochvíľnosť - flexibilita - tímovosť - Práca s kontrolingovými databázami a softvérmi – výhodou Znalosť princípov podvojného účtovníctva – výhodou Anglický jazyk - výhodou

Benefity

• Flexibilná pracovná doba • Zvyšovanie platov • 13. a 14. plat • Podiely zo zisku spoločnosti • Dotované obedy • Príspevok pri narodení dieťaťa • Jubilejné pracovné odmeny • Príspevok do DDS • Príspevok pri odchode do dôchodku • Príspevok darcom krvi • Mimoriadna sociálna výpomoc • Odmena za nájdenie kolegov • Poukážky na relaxačné účely • Dovolenka nad rámec zákona • Celoročný pitný režim • Školenia a jazykové kurzy zdarma • Vitamínové balíčky • Parkovanie zdarma

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@