ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. Cover

O spoločnosti

ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.


Lieskovec 598/75, Dubnica nad Váhom 01841

web: www.stmpower.eu

email:


O spoločnosti

Spoločnosť ZTS Výskum a vývoj, a.s. je dcérskou spoločnosťou STM POWER a.s. Jej sesterské spoločnosti sú STM Energy, Nuclear Power, s.r.o., Trnavská ekologická spoločnosť, s.r.o. a spoločnosť Výstavba vodných elektrární s.r.o. Spoločnosť má dlhoročnú tradíciu nadväzujúcu na historický vývoj spoločnosti ZTS Dubnica nad Váhom. V súčasnej podobe pôsobí spoločnosť na trhu od roku 1997. od roku 2005 sa spoločnosť stala 100% dcérou spoločnosti STM POWER, a.s. ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s. je držiteľom certifikátov ISO 9001. Spoločnosť sa zaoberá inžinierskymi činnosťami v strojárskej výrobe zameranej na energetiku. V rámci energetiky sa špecializuje na zariadenie vodného hospodárstva, vodných elektrární a jadrovej energetiky. Predmet činnosti je zameraný na: - aplikovaný výskum, - projekcia technologických zariadení, - konštrukcia, - skúšky, - poradenstvo.

Najnovšie ponuky spoločnosti ZTS - VÝSKUM A VÝVOJ, a.s.

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.