Poistný analytik - Zurich Insurance Company Ltd, organizačná zložka Cover

Pracovná pozícia

Poistný analytik

ID ponuky: 47859

Referenčný kód: 7b6bad9c


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 1 200 EUR mesačne

mzda závisí od skúseností a požiadaviek kandidáta

Náplň práce

Ako plnohodnotná súčasť medzinárodného tímu venujúcemu sa poisteniu veľkých firiem, bude mať kandidát možnosť pracovať s expertmi pôsobiacimi v centrále firmy, a tak priamo podporovať tvorbu poistných taríf a iných projektov spojených so správnym nastavením poistného.Commercial Insurance (CI) tím, venujúci sa stanovovaniu poistného, zabezpečuje okolo 3.5bn USD vyzbieraného poistného ročne, ktoré je generované vďaka našim algoritmom a modelom. Práve preto sa sústreďujeme na zachovanie ich vysokého štandardu, sústavnému sledovaniu celkovej výnosnosti našich produktov a pridanej hodnoty pre našich zákazníkov. Napriek tomu, že CI team sa venuje podpore všetkých trhov, na ktorých pôsobíme, jadro našej práce je zamerané na Európsky trh. Naši najbližší spolupracovníci sú manažéri jednotlivých poistných produktov, ktorých špecificky podporujeme v riešení ich každodenných úloh. Spolu sa tak snažíme nájsť odpovede ako čo najlepšie smerovať našu spoločnost cez úskalia, ktoré pred nás stavia poistný trh.Hlavná (ale nie jediná) náplň práce: Sprostredkovanie dát Iba úzkou spoluprácou s aktuármi, IT, analytickými tímami a jednotlivými krajinami v rámci našej sféry vplyvu je možné zabezpečiť dostatočnú kvalitu dát a následne ju aj zlepšovať. Darí sa nám plne využívať interný “data lake” tak, aby pridával správnu hodnotu v správnom čase. Štatistické a aktuárske analýzy Keď sa k dátam dostanú, práca nekončí. Kandidát bude podporovať rôzne analýzy vrátane oceňovania či spravovania technickej ceny, kde proces pokračuje zlepšovaním metodológie a sledovaním vplyvu týchto zmien. Spravovanie modelov Prehodnotenie aktuálnosti parametrov modelov je aktivita, ktorá sa vykonáva každý. Vykonané zmeny potrebujeme zapracovať do systému a zabezpečiť ich správne fungovanie. Nástroje oceňovania Vzhľadom na to, že modely su využívané celosvetovo, je potrebné nie len spravovať dokumentáciu ale aj komunikovať s použivateľmi, trénovať ich a pomôcť im nájsť riešenia neštandardných prípadov za cieľom poskytnú koncovému zákazníkovi to najlepšie poistné krytie v rámci našich možností. Reporting a priebežné sledovanie Keď sa uzavrie poistná zmluva, nasleduje jej sledovanie a vytváranie rôznych reportov o priebežnej škodovosti alebo ziskovosti daného zákazníka. Sprostredkovanie týchto informácií potrebujú kolegovia, ktorí sa so zákazníkmi priamo stretávajú alebo pre nich navrhujú nové produkty. Strategické smerovanie Čerešničkou na torte je myslieť dlhodobo, a tak pomôcť navrhnúť najlepšie realistické smerovanie v jednotlivých krajinách, ktoré ma CI team na starosti. Takáto úloha nie je ľahká, ale dáta, ktoré máme k dispozícii pomôžu, aby plány neostávali len na papieri, ale boli plnené.

Požiadavky na uchádzača

  • Počet rokov praxe: 2
  • Požadované jazyky a úroveň: angličtina (pokročilý)
  • -

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@