Praktická sestra ( oddelenie neurológie, chirurgie, JZS chirurgie) - Svet zdravia, a.s Cover

Pracovná pozícia

Praktická sestra ( oddelenie neurológie, chirurgie, JZS chirurgie)

ID ponuky: 47999

Referenčný kód: 33b2b513


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 791 EUR mesačne

Výška mzdy závisí od dosiahnutého stupňa vzdelania. Motivácia formou osobného príplatku, finančné ohodnotenie pracovného nasadenia

Náplň práce

Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu.Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie). Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok. Meranie a zaznamenávanie fyziologických potrieb chorých vrátane vylučovania a iné prejavy, ktoré sleduje. Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení imobilných pacientov, hygienická starostlivosť. Príprava chorých a pomôcok k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom. Vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie. Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim. Zachováva povinnú mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, riadi sa etickým kódexom. Sústavne sa vzdeláva a zúčastňuje sa seminárnych školení.

Požiadavky na uchádzača

  • - Cieľavedomosť, chuť a ochota rozvíjať sa a zdokonaľovať v danom odbore. Starostlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, flexibilita, aktívny prístup , dodržiavanie pravidiel, schopnosť riešiť kritické situácie, schopnosť určiť priority.

Benefity

Spolupráca s uznávanými odborníkmi. Atraktívne pracovné prostredie. Podpora vzdelávania a rozvoja zamestnancov Spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy na pracovisku Rôzne druhy nepeňažných benefitov a tímbildingových aktivít

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@