Praktická sestra - Svet zdravia, a.s Cover

Pracovná pozícia

Praktická sestra

ID ponuky: 34453

Referenčný kód: e99d94dd


Termín nástupu

Dohodou

Plat

Od 684 EUR mesačne

Motivácia formou osobného príplatku, finančné ohodnotenie pracovného nasadenia

Náplň práce

- Účasť na ošetrovateľskej starostlivosti vykonávanej formou ošetrovateľského procesu. - Udržiavanie sebestačnosti pacienta, prevencia komplikácii z imobility (polohovanie). - Výkon dezinfekcie a sterilizácie zdravotníckej techniky a pomôcok. - Meranie a zaznamenávanie fyziologických potrieb chorých vrátane vylučovania a iné prejavy, ktoré sleduje. - Starostlivosť o pitný režim chorých a pomoc pri kŕmení imobilných pacientov, hygienická starostlivosť. - Príprava chorých a pomôcok k diagnostickým, liečebným a ošetrovateľským výkonom. - Vedenie príslušnej zdravotnej dokumentácie. - Dodržiava hygienicko-epidemiologický režim. - Zachováva povinnú mlčanlivosť zdravotníckych pracovníkov, riadi sa etickým kódexom. - Sústavne sa vzdeláva a zúčastňuje sa seminárnych školení.

Požiadavky na uchádzača

  • - Počítačová gramotnosť - starostlivosť zodpovednosť komunikácia manuálna zručnosť flexibilita aktívny prístup dodržiavanie pravidiel schopnosť riešiť kritické situácie plnenie úloh načas, bezchybne a v požadovanej odbornosti schopnosť určiť priority

Benefity

Odmeny pri pracovných a životných jubileách. Príspevok spoločnosti na dôchodkové sporenie. Odchodné po odchode na dôchodok. Podpora vzdelávania a odborného rastu. Parkovacie miesto v mieste práce. Rôzne druhy nepeňažných benefitov a teambuildingových aktivít Karta zliav. Spolupatričnosť zamestnancov a dobré medziľudské vzťahy

Fotky pracoviskaPodobné ponuky emailom
@