Almax Work-Holding Cover

O spoločnosti

Almax Work-Holding


Rybná 682/14, Praha 11000

web: almaxwork.cz

email:


O spoločnosti

ako agentura práce se uchazečům o zaměstnání snažíme obstarat vhodné zaměstnání podle dosažené odbornosti, vzdělání a pracovních zkušeností pro naše zaměstnance. Pro uchazeče o zaměstnání i členy družstva, kteří plní smluvní závazky družstva zajišťujeme veškerý servis k vyřízení a splnění vízové povinnosti a získání pracovního povolení. Dále jsme schopni zajistit těmto osobám ubytování, zvyšování a rozšiřování kvalifikace, lékařské prohlídky, školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, případně další zákonem stanovené požadavky a v případě potřeby zajistíme i finanční podporu. Neseme plně zodpovědnost za své zaměstnance a máme uzavřenu pojistnou smlouvu proti případným vzniklým škodám. Všem naši zaměstnancům hradíme zdravotní a sociální pojištění. Dle zadaných požadavků zaměstnavatelů pečlivě vybíráme z naší databáze vhodného pracovníka pro danou pracovní pozici. Všichni naši pracovníci mají příslušné vzdělání (vyučení v tom kterém oboru) a několikaletou praxi. Naší snahou je dále rozvíjet stávající kvalifikaci a podporovat získávání dalších zkušeností.

Najnovšie ponuky spoločnosti Almax Work-Holding

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.