Všeobecná úverová banka, a.s. Cover

O spoločnosti

Všeobecná úverová banka, a.s.


Mlynské nivy 1 1, Bratislava 829 90

web: www.vub.sk

email:


O spoločnosti

VÚB je na Slovensku druhá najväčšia banka a jediná univerzálna banka s licenciou na poskytovanie plného rozsahu bankových služieb obyvateľstvu, firemným a inštitucionálnym klientom. Ťažiskom ponuky sú hypotekárne a spotrebné úvery, depozitné a platobné produkty a služby, firemné bankovníctvo a financovanie zahraničnoobchodných aktivít.

Najnovšie ponuky spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s.

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.