WENUS s.r.o. Cover

O spoločnosti

WENUS s.r.o.


Klčové 10, Nové Mesto nad Váhom 91501

web: Http://www.wenus.sk

email:


O spoločnosti

Spoločnosť WENUS, s.r.o. sa zaoberá externým spracovaním účtovníctva, mzdovej evidencie a nákladového poradenstva už od roku 2007. Portfólio našich klientov zahŕňa oblasti priemyselnej výroby, špedície, prepravy, služieb, veľkoobchodu aj maloobchodu. Dokážeme sa flexibilne prispôsobiť rozličným požiadavkám klientov za súčasného dosahovania najvyššej kvality odvedenej práce čím významnou časťou prispievame k dosahovaniu ideálneho pomeru nákladov na výrobu a pracovnú silu za súčasného zachovania flexibility personálnych nákladov.

Najnovšie ponuky spoločnosti WENUS s.r.o.

Táto spoločnosť zatiaľ nemá žiadne zverejnené ponuky práce.